Güvenli Bebek
Güvenli Bebek
Yenidoğan Ünitelerine Personel Giriş Çıkışı Kısıtlamak İçin Biyometrik Teknoloji

Bebek, ilk kez annenin korunaklı yakınlığından mahrumdur ve bebeğin güvende olması şimdi pek çok dış etkene bağlı ve korunması gereken riskler daha fazladır. Doğum gibi zorlu bir süreçten çıkmış yorgun anneler, her zamanki güçlerine sahip olmadıkları ve bebeklerini başka birine emanet etmeye alışık olmadıklarından endişeli olabilirler. Bu oldukça normaldir. Fakat bu endişenin yatıştırılması ve bebeklerin bakımına ve güvenliğine üst düzeyde ihtimam gösterilmesi hastanelerin ve ilgili sağlık personelinin sorumluluğundadır. 

 

 

 

Anneyle bebek arasındaki bağın doğumdan çok önce başladığı söylenir. Anne ve bebeğin iletişiminin hamileliğin ilk aylarında başladığı ve bebeğin hamileliğin son aylarında annenin sesini tanıdığı ve tepki verdiği bilinir.

Bu yüzden doğum hem bir kavuşmayı hem de ayrılığı temsil eder.

 

Sıradan prosedürde, bebeklerin karışması gibi yenidoğan ünitelerinde ortaya çıkabilecek en vahim durumlara dair önlemler alınır. Bebeğin hastane kaydı oluşturulurken annenin parmak izi ve bebeğin ayak izi mürekkep basımla alınır. Ne var ki bu yöntem bebekleri ve aileleri ciddi güvenlik risklerine karşı korumakta yetersiz kalıyor. Mürekkep basımın iki temel problemi var. İlki, yenidoğan bebeklerin parmak, el ve ayak izlerindeki ayırt edici izler ve hatlar, yani papiller, mürekkep iziyle ayırt edilecek kadar belirgin ve yerleşmiş değildir. Bu da iz kalitesine etki eder. İkinci problem, mürekkep basımla alınan izin anında kontrolünün mümkün olmaması, karşılaştırma yoluyla yapılacak doğrulamaların uzmanlar tarafından tamamen manuel olarak ve günler süren çalışmalar sonunda yapılabilecek olmasıdır. Bunlara ek olarak mürekkep basım izler, yenidoğan ünitelerinin güvenliğine ve bebeğin hastane içerisinde takibine katkı sağlamazlar.

 

 

PAPİLON GÜVENLİ BEBEK SİSTEMİ, YENİDOĞAN ÜNİTELERİNE GİRİŞ ÇIKIŞI İLGİLİ PERSONELLE KISITLAMAK İÇİN BİYOMETRİK TEKNOLOJİYİ KULLANIR.

Papilon biyometrik tarayıcılarıyla yapılan kimlik doğrulamaları, doğrulama zamanı ile birlikte arşivlenir. Bu sayede, yenidoğan ünitesine girme ve burada işlem yapma yetkisine sahip olan herkes, ünitede bulundukları süre ve yaptıkları işlemlerden sorumlu tutulabilir. Papilon Bebek Ayak İzi Tarayıcısı sayesinde üniteden rutin muayene veya beslenme için çıkarılan bebeklerin kimlikleri giriş ve çıkışta doğrulanarak bebeğin takibi sağlanmış olur.


Bebeğin ve annenin izlerinin Papilon tarama cihazları ile alınması, taburcu etme ve çıkış işlemleri sırasında kimliklerin doğrulanmasını kolaylaştırır ve saniyeler içerisinde anne ve bebeği eşleştirir.

Bu sayede annelerin endişeleri giderilmiş, bebekler korunmuş, bunlara ek olarak sorumlu kurumun hakları korunmuş ve profesyonelliği ispatlanmış olur.

Bir toplumun, ona katılan her yeni bireyin güvenliğinden doğum anından itibaren sorumlu olduğunun farkında olan Papilon Savunma, hastaneler, sağlık kuruluşları ve halkın sağlığı ve güvenliğiyle ilgilenen kurumlarla bu sorumluluğu paylaşmaktan şeref duyar ve sağlık ve güvenliğiin birbirini tamamladığını ve ancak birlikte var olurlarsa anlam kazandıklarını bilen tüm kurumları Papilon çözümlerinden yararlanmaya davet eder.

 

 

 

 
 

 

 

Dosyayı İndir